POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

Koło Powiatowe w Hrubieszowie

Hrubieszów, ul. 3 Maja 15

tel. 84 696 51 20

e-mail: oculuss@wp.pl

 

 

 

 

 50-lecie Koła PZN w Hrubieszowie

 

1965 – 2015
50-LECIE KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH W HRUBIESZOWIE 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU.

W przeszłość przenoszą nas
wspomnienia,
a w przyszłość marzenia……

Jubileusz 50-lecia działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych w Hrubieszowie zorganizowano w ramach obchodów MIĘDZYNARODOWEGO ŚWIĘTA BIAŁEJ LASKI. Rozpoczęto mszą w kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja w Hrubieszowie. Część oficjalną, która miała miejsce w lokalu Szałas rozpoczęli: Łucja Hojda – Prezes Koła oraz Józef Miech – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła, którzy powitali zaproszonych gości, sponsorów, członków Koła oraz ich przewodników.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili:
Maria Olszak – Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Lublinie,
Zbigniew Nastaj – Dyrektor Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Lublinie,
Tomasz Zając – Burmistrz Miasta Hrubieszowa,
Michał Miścior –V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Starostwa Powiatowego
w Hrubieszowie,
Tomasz Ożóg – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie,
Jerzy Czerw – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Hrubieszowie,
Andrzej Bogatko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie,
Eliza Grzeszczuk - Inspektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Hrubieszowie,
Anna Tudryn – Inspektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie,
Michał Parada – Inspektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie,
Robert Palichleb – Sekretarz Urzędu Gminy Hrubieszów,
Emilia Feliksiak – Dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury w Hrubieszowie,
Zuzanna Korycka – KierownikPolskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie,
Agnieszka Miścior – Serwis Internetowy Hrubieszow.info,
Waldemar Migas – Hrubieszowska Telewizja Kablowa,
Sławomir Kędziera – FOTO-VIDEO ART. Hrubieszowska Telewizja Internetowa hrubieszow.tv,
Maria Jankiewicz – Prezes Firmy Dorfin,
Henryk Futyma – Lekarz medycyny.

W podniosłej atmosferze wysłuchano historię Ruchu Niewidomych, Koła PZN Hrubieszów oraz BIAŁEJ LASKI. Jubileusze są okazją do podsumowań, ocen oraz wyróżnień osób, którzy przyczyniają się bardziej niż inni do funkcjonowania organizacji pracując bezinteresownie na rzecz danej społeczności, wspierając działalność merytorycznie, finansowo czy też rzeczowo.

Odznaczenia związkowe wręczyli:
Pani Maria Olszak – Prezes Okręgu oraz Pan Zbigniew Nastaj – Dyrektor Okręgu.

Odznaczenia otrzymały następujące osoby:
Kazimiera Ferblik – srebrna ODZNAKA HONOROWA PZN,
Bolesława Lubarska – srebrna ODZNAKA HONOROWA PZN,

Marian Mirecki - srebrna ODZNAKA HONOROWA PZN,
Teresa Oleszczak – brązowa ODZNAKA HONOROWA PZN,
Zbigniew Budzyński - brązowa ODZNAKA HONOROWA PZN,
Ewa Dębczak - brązowa ODZNAKA HONOROWA PZN,
Emilia Harasim - brązowa ODZNAKA HONOROWA PZN,
Tomasz Zając – HONOROWA ODZNAKA PRZYJACIEL NIEWIDOMEGO,
Tomasz Ożóg - HONOROWA ODZNAKA PRZYJACIEL NIEWIDOMEGO,
Eliza Grzeszczuk - HONOROWA ODZNAKA PRZYJACIEL NIEWIDOMEGO,
Anna Tudryn - HONOROWA ODZNAKA PRZYJACIEL NIEWIDOMEGO,
Jan Mołodecki - HONOROWA ODZNAKA PRZYJACIEL NIEWIDOMEGO,
Maria Jankiewicz - HONOROWA ODZNAKA PRZYJACIEL NIEWIDOMEGO,
Zuzanna Korycka - HONOROWA ODZNAKA PRZYJACIEL NIEWIDOMEGO,
Waldemar Migas - HONOROWA ODZNAKA PRZYJACIEL NIEWIDOMEGO,

Podziękowania okolicznościowe otrzymali: Marian Ostojewski, Aleksander Kalinowski, Zbigniew Nastaj, Tomasz Zając, Józef Kuropatwa, Jerzy Czerw, Eliza Grzeszczuk, Andrzej Bogatko, Jan Mołodecki, Lech Bojko, Emilia Feliksiak, Michał Miścior, Sławomir Kędziera, Józef Mazurek, Agnieszka Strzelecka, Ewa Wilkos, Grzegorz Hunkiewicz, Henryk Futyma, Andrzej Mróz, Józef Wojczuk, Jerzy Zimon, Łukasz Tarnawski, Łucja Hojda, Maria Dembicka, Zbigniew Budzyński, Teresa Demczuk, Marian Mirecki, Marek Klimek, Józef Miech, Zofia Ligocka, Jolanta Żerebiec, Danuta Mączka.


Uczestnicy spotkania otrzymali kubeczki i breloczki z okolicznościowym nadrukiem informującym o obchodach 50-lecia Koła Polskiego Związku Niewidomych w Hrubieszowie. Odczytano listy gratulacyjne, między innymi Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Wójta Gminy Werbkowice i inne. Głos zabrali przedstawiciele Starostwa, Urzędu Gminy, PCPR, PCK. Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pan Tomasz Zając zadeklarował podczas swojego wystąpienia, że zrobi wszystko by rozwiązać problem pomieszczenia dla działalności Koła. Wszyscy bardzo ucieszyli się złożoną deklaracją. Część oficjalną zakończono toastem za pomyślność.


Dużo pozytywnych emocji swoimi skeczami wprowadził pracujący w Kole od kilku lat kabaret składający się z Członkiń naszego Koła. Nie zabrakło tradycyjnego tortu jubileuszowego. Podczas posiłku koncertował zespół wokalno – instrumentalny AMATOR z Werbkowic. W miłej, przyjacielskiej atmosferze szybko minął czas. Uroczystość mogła się odbyć dzięki naszym przyjaciołom, sponsorom. Stali darczyńcy jak zwykle nie zawiedli, a nawet kilku nowych przybyło co daje nadzieję, że koło swoją działalność będzie mogło prowadzić również w latach przyszłych.


Za wszystko bardzo dziękujemy.

 

50 lat Koła PZN w Hrubieszowie - audio:

część 1         część 2