POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

Koło Powiatowe w Hrubieszowie

Hrubieszów, ul. 3 Maja 15

tel. (84) 696 51 20

e-mail: oculuss@wp.pl

 


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI- PAŹDZIERNIK 2006

Hrubieszowski Dom Kultury

 

Laska to po prostu zwykły kij, który był od dawna używany przez osoby niewidome jako narzędzie poruszania się. Historia białej laski jako symbolu osób niewidomych zaczyna się dopiero w roku 1921, kiedy to pewien młody fotograf mieszkający w Wielkiej Brytanii uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i stracił wzrok. Był tym faktem bardzo załamany ale szczęśliwie dla niego spotkał on pewnego ociemniałego żołnierza, który przywrócił mu wiarę w siebie i pomógł rozpocząć nowe życie. Jedna z rad jaką otrzymał od żołnierza była następująca:

"Staraj się kultywować samodzielność. Wychodź sam z domu jak najczęściej. Jeśli będziesz chodził razem z innymi będziesz tracił nerwy."

Posłuchał on swojego ociemniałego kolegi i zaczął samodzielnie wychodzić z domu ze swoją zwykłą laską, lecz stwierdził, że nie zapewnia ona dostatecznego bezpieczeństwa i stwarza niebezpieczeństwo dla innych użytkowników ulic. Okazało się, że jego laska nie zawsze jest dostrzegana przez innych i wówczas wpadł na pomysł pomalowania jej na biały kolor, aby była lepiej widoczna i zwracała uwagę innych osób. Pomysł okazał się bardzo skuteczny i w związku z tym zalecał swoim niewidomym kolegom, aby uczynili to samo.

Skąd wzięło się świętoMIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI?Otóż jedna z najbardziej aktywnych organizacji amerykańskich inwalidów wzroku, a mianowicie Krajowa Federacja Niewidomych zainicjowała w latach 50 i 60 XX wieku wielki ruch na rzecz popularyzacji problemów ludzi z uszkodzonym wzrokiem. Efektem tej akcji było przyjęcie przez amerykański Kongres uchwały, proklamującej datę 15 X Dniem Bezpiecznej Białej Laski. Po raz pierwszy świętowano ten dzień w 1964 roku. W 1970 roku w Kolombo na Cejlonie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Federacji Niewidomych, gdzie końcowym postanowieniem było ustanowienie daty 15 października Międzynarodowym Dniem Białej Laski. Od tego czasu dzień ten uroczyście obchodzony jest w wielu krajach świata jako święto niewidomych. Podobne w Polsce Dzień Białej Laski wszedł na stałe do kalendarza imprez szczególnie uroczyście świętowanych w naszej organizacji. W tym to bowiem dniu ludzie niewidomi przypominają zdrowemu społeczeństwu , że istnieją, że chcą żyć tak jak wszyscy inni obywatele kraju i świata, bez ograniczeń, bez fałszywej litości. Przypominamy, że jesteśmy, że mamy prawo do godnego życia i wszechstronnego wsparcia w naszych poczynaniach ze strony władz i zdrowego społeczeństwa.

TEGOROCZNE OBCHODY MDBL ROZPOCZĘTE ZOSTAŁY MSZĄ ŚWIĘTĄ W KOŚCIELE POD WEZWANIEM ŚW. MIKOŁAJA.

MIEJSCEM UROCZYSTOŚCI BYŁ SZAŁAS.

NIE ZAWIEDLI CZŁONKOWIE ORAZ NIEKTÓRZY ZAPROSZENI GOŚCIE, KTÓRYM PROBLEMY NIEWIDOMYCH LEŻĄ NA SERCU. MOŻNA PO LUDZKU OKREŚLIĆ PRZYJACIELE NIEWIDOMYCH OD WIELU LAT, TO PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSOBACH PANI ZOFIA RADZIEJEWSKA, PANI ANNA TUDRYN, PANI ANNA PILUŚ. NIE ZABRAKŁO RÓWNIEŻ PRZEDSTAWICIELA STAROSTWA PANA JERZEGO CZERWA.

OKRĘG LUBELSKI REPREZENTOWAŁ PAN MARIAN WĄSIEL.

PANI BEATA CHRAŚCINA REPREZENTOWAŁA ZAPRZYJAŹNIONE OD WIELU LAT KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH W CHEŁMIE.

ZA UCZESTNICTWO W SPOTKANIU WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY.