POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

Koło Powiatowe w Hrubieszowie

Hrubieszów, ul. 3 Maja 15

tel. (84) 696 51 20

e-mail: oculuss@wp.pl

 


Spotkanie Integracyjne

15 maj 2007

 

Spotkanie integracyjno – kulturalne pod nazwą „Razem łatwiej” zostało zorganizowane
przez Zarząd Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Hrubieszowie w dniu
15.05.2007r.
W Sali Kawiarni Hrubieszowskiego Domu Kultury w Hrubieszowie. W spotkaniu uczestniczyło 48-u niepełnosprawnych Członków Koła – inwalidów I i II grupy dysfunkcji wzroku oraz zaproszeni goście: przedstawiciele z Zarządu Okręgu PZN, PCK, Starostwa Powiatowego, HDK, MOPS, a także przewodnicy i opiekunowie.
Wyżej wymienione spotkanie zostało rozpoczęte powitaniem oraz okolicznościowymi przemówieniami.
W trakcie spotkania dokonano podsumowania zadań i złożono podziękowania wszystkim
ludziom dobrej woli, którzy w jakikolwiek sposób wspomagają działalność Koła. Omówiono
zmiany w Statucie, możliwości uzyskiwania dostępu do bieżących informacji i zapoznano
ze znowelizowanymi przepisami dotyczącymi inwalidów wzroku. Wymieniono uwagi, spostrzeżenia,
poglądy i udzielono niezbędnych porad. Zaprezentowany został dorobek twórców ludowych-naszych Członków. Udzielono informacji o działaniach Zarządu okręgu i Koła oraz przedstawiono i omówiono zadania zaplanowane na bieżący rok i omówiono.