POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

Koło Powiatowe w Hrubieszowie

Hrubieszów, ul. 3 Maja 15

tel. 84 696 51 20

e-mail: oculuss@wp.pl

 

 

 

Wokół Wielkanocnej Nadziei - 28 kwietnia 2016 r.

 

Dzielone dobro pomnaża się - finał konkursu "Wokół Wielkanocnej Nadziei" -

 

W dniu 28 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00 w Sali Widowiskowej Hrubieszowskiego

 

Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XIII edycji konkursu

 

„Wokół Wielkanocnej Nadziei”.

 

Prace konkursowe były prezentowane podczas kiermaszu w Zespole Szkół nr 1 w

 Hrubieszowie wdniach 9 i 10 marca br.

 

Oceny prac dokonała komisja konkursowa, która miała nie łatwe zadanie, bowiem

podjęte decyzje nie były wcale łatwe z uwagi na dużą ilość ocenianych prac jak również

 wysoki poziom artystyczny prac. 

 

Komisja z 976 prac, które wpłynęły na konkurs nagrodziła 117 laureatów, przyznała 77

 nagród i 40 wyróżnień w czterech kategoriach: palma, pisanka, kartka i stroik w sześciu

 kategoriach wiekowych. 

 

Prace wykonane przez członków Polskiego Związku niewidomych w Hrubieszowie 

 

Oceniane były w KATEGORII VI – OSOBY DOROSŁE – STROIK. 

 

Artyści koła zdobyli wysokie II miejsce, które uhonorowane zostało dyplomami oraz

albumem.