POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

Koło Powiatowe w Hrubieszowie

Hrubieszów, ul. 3 Maja 15

tel. (84) 696 51 20

e-mail: oculuss@wp.pl

 

 

WYCIECZKA DO WŁODAWY 21 CZERWCA 2012 ROKU

 

 

21 czerwca 2012 roku PZN w Hrubieszowie zorganizował wycieczkę do Włodawy. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze, dla upamiętnienia ofiar zbrodni wystawiono tu Pomnik Pamięci Ofiar i usypano kopiec ze szczątków ludzkich. Napis na pomniku brzmi: "W tym miejscu, w latach 1942-43, istniał hitlerowski obóz zagłady, w którym zamordowano ponad 250 000 Żydów i około 1000 Polaków."


Następnym punktem programu było miasto Włodawa , która istniała już w pierwszej połowie XIII wieku jako jeden z grodów Księstwa halicko-wołyńskiego i przez wieki była miastem, w którym w zgodzie żyli obok siebie Polacy, Rusini oraz Żydzi. Tradycję wielokulturowości upamiętnia i kultywuje coroczny Festiwal Trzech Kultur, związanych z trzema religiami: katolicyzmem, prawosławiem i judaizmem. Uczestnicy zwiedzili "Czworobok" - budowlę w kształcie kwadratu z dziedzińcem w środku - zabytek unikatowy oraz synagogę, która została zbudowana w latach 1764-1774, według projektu Pawła Antoniego Fontana, W drugiej połowie XIX wieku do synagogi dobudowano drugą kondygnację nad przedsionkiem oraz dwa narożne alkierze. Od 1983 roku w synagodze mieści się Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, ze stałą wystawą poświęconą historii i kulturze polskich i włodawskich Żydów. Do najciekawszych eksponatów można zaliczyć: zwoje Tory, XIX-wieczne rimonim, jady, mezuzy, korony na Torę, chanukije, tefiliny, tałesy, balsaminki czy szofary. Na piętrze, w dawnym chederze i równocześnie mieszkaniu nauczyciela została urządzona stała ekspozycja „W pokoju mełameda”, gdzie zgromadzono sprzęty codziennego użytku , księgi religijne oraz piec, tzw. koza. Następnie uczestnicy wyjazdu poznali historię i zwiedzili kościół p.w. Świętego Ludwika w stylu barokowym, bogatym w zdobnictwo – perłę zwaną „sztuką jezuicką”, klasztor Paulinów oraz podziemia kościoła, a następnie Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która jest pierwszą prawosławną murowaną cerkwią unicką we Włodawie wzniesioną w latach 1840–1843. W XIX w. gruntownie przebudowaną – po przebudowie świątyni tej nadano cechy stylu bizantyjsko-rosyjskiego z elementami klasycystycznymi. Po zwiedzeniu Włodawy uczestnicy udali się z do miejscowości Adamki na ognisko integracyjne w szałasie z Kołem PZN Włodawa. Przy ognisku w rytmach muzyki i piosenek, wspólnych śpiewach i tańcach oraz pieczeniu kiełbasek szybko upłynął czas spotkania, które swym występem umilił zespół „Kresowianki” z Włodawy.